Lambertseter-Nordstrand frivillighetssentral.Logo.

Formål og forutsetninger for vår drift

Stiftelsen Lambertseter-Nordstrand Frivillighetssentral (LNF) er en religionsnøytral organisasjon som i sine vedtektsfestede formål siden starten i 1991 har tilbudt humanitære og praktiske innbyggertjenester.

Tilpasset lokale forutsetninger og behov, jfr. forskriftens § 7 a, ønsker bydel Nordstrand at frivilligsentraler tilbyr disse innbyggertjenester som vi satser på å etterkomme med våre frivillige:

Frivilligsentraler formidler kontakt mellom frivillige hjelpere og mennesker som har behov for assistanse. Dette kan være tilbud i tillegg til det offentlige hjelpeapparat. Tjenestene er gratis.
I bydelen er det avdeling Mestring og omsorg som har oftest kontakt med frivilligsentralene, da de henviser brukere til å ta kontakt med dem for å få hjelp til ulike oppdrag/aktiviteter. Dette kan eksempelvis være oppdrag som følgetjenester til lege/sykehus, handle mat/apotekvarer/andre ærend, hente/returnere hjelpemidler eller utføre persontransport.
Bydelen vil komme til å trenge frivillige i større grad i årene fremover. Med de endringer som vil komme i befolkningen med stadig flere eldre vil frivilligsentralene trolig i årene som kommer også få en fremtredende rolle.

Teksten ovenfor er en del av administrasjonens innstilling før eldrerådet, helse-og sosialkomiteen, arbeidsutvalget og overfor til slutt bydelsutvalgets til en behandling knyttet til en høring om nye forskrifter for frivilligsentraler i Oslo . Vedtaket i BU ble gjort 26.03.2020. Innholdet er identisk med våre vedtekter og da også våre satsingsområde som frivillighetssentral.

I tillegg tilbys sosiale og kulturelle arrangementer og aktiviteter. Spesielt viktig er å rekruttere egnede frivillige for å bistå de mest trengende mennesker i vårt samfunn, der den eldre del av befolkningen øker mest. Les mer..

Gjennomgang oppdragsskjemaer. Foto.

Vår frivillighetssentral på Lambertseter har helt siden starten i 1991 hatt oppdragsbaserte en-til-en-tjenester, både praktiske og omsorgsoppgaver som det viktigste vi tilbyr. Her sitter til venstre Kai Adelsøn, som er daglig leder og Meinolf Müller, som er tidligere styreleder og aktiv frivillig, med bunkene med oppdragsskjemaer som de frivillige får når de reiser ut på oppdrag. Det er hundrevis av dem hvert eneste år.

Årsberetning

Her kan du lese årsberetningen og hva frivilligsentralen har bidratt med siste to år.

2023
2022
2021