Lambertseter-Nordstrand frivillighetssentral.Logo.

Vår daglige møteplass

Vår daglige møteplass for folk er først og fremst et sted som de som er utenfor arbeidslivet og den såkalte arbeidslinja kan benytte seg av. Naturlig nok er det flest alderspensjonister og noen få uføretrygdede på dagtid mandag til lørdag. De kommer mest til "kafé friheten" i Lambertseter Kirke for å ”se folk” og med ikke så mange samlet blir samværet av stor betydning i fortrolige samtaler om ”levd liv” over et gratis kaffekrus og kakekjeks. Les mer...

Turgruppe

Turgruppe. Foto.


Bli med på turer og sosialt samvær med Munkelia 60 pluss!

Lambertseter-Nordstrand Frivillighetssentral ”låner bort” sitt organisasjonsnummer og samarbeider med denne 60plussgruppa som ble startet i 2006 i vårt nærliggende borettslag. Når har de kapasitet til å ta med flere i sin turgruppe.
Du som er interessert i å bli med kan henvende deg til Astrid Øyarhamn, tlf. 95997009.
Les mer...

Møteplasser

Nordseterhjemmet. Foto. Eldreforum. Foto.Lambertseter-Nordstrand Frivillighetssentral har et bredt samarbeid med dagsenteret og sykehjemmet på Nordseter og inviterer ofte til arrangementer for dem. Dagsenterbrukerne blir også påspandert turer og kommer til arrangementer i menighetssalen og på Lambertseter gård. Når Lambertseter sykehjem står ferdig sent på høsten 2022 er vi i gang der igjen også i en møteplass.
Fotoene er hentet fra da vi var på Nordseterhjemmet med et juleprogram med undervisningsleder Linken Apal Olsen på Oslo Museum i desember 2021 og fra da vi inviterte også dagsenterbrukerne på Nordseterhjemmet opp til vårt eldreforumsarrangement med sangeren Per Vollestad i 2019, før koronatiden da menighetssalen kunne fylles med det som da var fullt hus med 120 tilhørere.

Samarbeid med barnehager, skoler, kultur-og idrettslivet og barnevernstjenesten

16.mai barnetog. Foto.

Med barneverntjenesten i bydelen har vi hatt samarbeid helt siden året 2000. De har fått støtte til idrettslige aktiviteter, sommertur til Tusenfryd og annen støtte. Med barnehager, skolekor og korps har vi hatt og har samarbeid om konserter og det årlige 16.maibarnetog "dagen før dagen".

"Det var moro så lenge de varte". Barnetogene med barnehagebarn og førsteklassebarn fra Karlsrud og Lambertseter skole har vi invitert til siden 2003. Etter to koronastengte år var vi igang igjen i 2022. Det har vært så mange som 1200 barn i toget! Dessverre ble 2022-barnetoget det siste vi arrangerte fordi bydelens barnehager sluttet å melde seg på. Det ble for mye planlegging og utfordrende plersonalmessig for dem. Blant annet fordi barnehagene ble større og da også større utfordringer for å bli med med så mange både store og små barn.