Lambertseter-Nordstrand frivillighetssentral.Logo.

Frivillig omsorgsinnsats på Lambertseterhjemmet

Et flott nytt Lambertseterhjem har blitt reist der det gamle sto. Der er det flotte rom med egen dusj og toalett. Flere TV-rom og fellesrom og store fellesarealer, også takterasser.
Vi fra Lambertseter-Nordstrand Frivillighetssentral har blitt invitert av Sykehjemsetaten til samarbeid. Vi ønsker å engasjere frivillige som vi gjorde der før til alt fra å være tur-og besøksvenn, sykle med beboere i ”rickshaw” og vi vil gjenoppta å by på underholdningsarrangementer, pårørendemøter etc. Beboere i bydelen ellers, skal bli invitert for å ”vitalisere miljøet”. Når det foregår noe ekstra og det er god plass, så inviteres også dagsenterbrukere fra andre dagsentere.
Lambertseterhjemmet byr selv på aktiviteter og undderholdningsarrangementer. Det kan du se på Lamberseterhjemmets Facebokside.
Der vil vi bidra med vår frivillighet at det blir tilrettelagt som et best mulig sted å bo når helsetilstanden avgjør å få plass på Lambertseterhjemmet.
Vi har inngått en avtale med Sykehjemsetatens nye Lambertseterhjemmet om alt som frivillige kan bidra med. Og rekruttering av egnede frivillige er da det viktigste.

Ta kontakt
Hjemmesiden du nå er inne på forteller også mye om andre frivillighetsoppgaver du kan melde deg til hos oss som er en utpreget omsorgssentral som sin hovedprofil. Alle som har lyst til å bidra med noe på frivillig og ulønnet basis for andre mennesker er velkomne. Meld deg så snart som mulig så planlegger vi videre sammen.

Meld deg og bli frivillig!

Lambertseter sykehjem. Foto.

Her er det nye Lambertseterhjemmet med plass til 130 beboere, et dagsenter til 20 brukere og tilsammen 114 ansatte