Lambertseter-Nordstrand frivillighetssentral.Logo.

Her kan man se litt av de arrangement og aktiviteter som har skjedd i regi av Lambertseter-Nordstrand Frivillighetssentral.

Lambertseterhjemmet
Frivillighetssentralen byr på trivselstiltak på Lambertseterhjemmet.

Det er skrevet en intensjonsavtale mellom frivillighetssentralen og Sykehjemsetatens Lambertseterhjemmet. Den innebærer at vi skal ta sikte på å by på trivselsfremmende miljøtiltak ved frivillige, dvs. å være blant annet tur-/besøksvenner, at vi skal stå for fellesarrangementer med utgangspunkt i bistroen i 1.etg. Og vi har allerede arrangert to bussturer og som det heter ”veien blir til mens man går”, men et omfattende program er satt opp allerede.Les mer...

Mortenss Kro. Foto.

(foto: Synøve Gigernes)

Sommerbustur 18. juli 2023

Med 11 beboere, fire ansatte og to pårørende fra det nye Lambertseterhjemmet. Dertil seks brukere fra Nordseterhjemmets dagsenter og 9 fra frivillighetssentralen, reiste 34 i en buss på tur arrangert av Lambertseter Frivillighetssentral den 18.juli. Turen gikk opp Holmenkollåsen, ned til Ullevål hageby og så til Mortens kro på Gjelleråsen til en ”Mortens kro spesial lunsj”. Les mer...

Julefryd og julefryd, Nordseterhjemmet 2022. Foto.
Julefryd og julefryd med Schlager&Kanari, Nordseterhjemmet 1.des 2022

Torsdag 1.desember var det underholdning ved Eli og Ingvild for dagsenterbrukerne og femten andre som frivillige kjørte ned i sine biler fra vår daglige møteplass i Kirkestua på Lambertseter. Les mer...

Sommerturen 2022. Foto.
Sommerturen 12. juli 2022

I 21 år midt i juli hvert år har frivillighetssentralen på Lambertseter tilbudt sommerturer med turbuss. Hele hensikten er at de eldre som sjelden eller aldri reiser noe sted om sommeren skal få ”luftet” seg litt, treffe andre mennesker og oppleve noe sammen. Les mer...

Påskehygga. Foto.
Påskehygga - igjen på plass!

Tradisjonen tro, siden 2003 har Lambertseter-Nordstrand Frivillighetssentral arrangert ”Påskehygga”. Etter et nedtonet arrangement i de to koronaårene, inviterte vi i år til vanlig ”Påskehygge” med koldtbord og i alt 40 tilstede. Les mer...

Busstur Spydeberg. Foto.
Busstur til Spydeberg 13.09.2019

Som regel to turer mellom 1.juli og første uke i august har vi hatt helt siden 2001, et tilbud vi har fordi det er sommerstengt på mange eldresentere og ellers altfor stille for mange som .
Også i koronasomrene 2020 og 2021 ble det en tur, hhv. til Lygnasæter på Hadelan og Eidsfos jernverk.


Jazzkveld. Foto.
Hyggelørdag

"Hyggelørdag" kaller vi det som vi prøver å ha en gang i måneden da det er litt ekstra som foregår i forhold til de andre lørdagene i måneden.
I den mest nedstengte koronatiden kunne vi bare med spesialtillatelse ta imot mer enn 5 ad gangen etter en utvelgelse/invitering, men endelig ble det som på bildet mulig å ta imot mange flere.
Som her lørdag 12. februar i Kirkestua i Lambertseter kirke til Jan Schous program i lyd og bilder om "Jazzen i Oslo på 50-tallet".

Sommer på gården. Foto.
Sommer på gården

Fra midten av juni til begynnelsen av august,seks dager i uka i sju timer daglig unntatt søndag sørger frivillige for å by på enkel servering enten ute i godt vær i vårt store partytelt eller inne i dårlig vær på Lambertseter.
Her på bildet er det St.Hansfeiring. Vi greide å gjennomføre dette også i koronaårene 2020 og 2021 med opphold utendørs.

Flagglotteri på Lambertseter gård. Foto.
Flagglotteri på Lambertseter gård

Lambertseter-Nordstrand Frivillighetssentral tok ansvaret for driften, med utleie og vedlikehold, av Lambertseter gård i perioden januar 2012 til mai 2017 da ”økonomien måtte gjenreises”. Det var ikke mulig lenger å ha egen lønnet ansatt i de årene.
Fotoet er tatt en deilig sommerdag i 2014 da vi avholdt det vi kalte ”Flagglotteri” på et eldretreff og ellers var det både en rikholdig servering og dans til trekkspillmusikk.
Lørdagshygga 14.mai i Kirkestua. Foto.
Lørdagshygga 14.mai i Kirkestua

Og så ble Kirkestua møteplassen vår igjen på en lørdag, som alle andre lørdager, men da kun et sted det kommer mellom seks og ca. et tjuetalls besøkende i 2-3 timer. Da mest for å få et krus kaffe og for å ”se folk”, viktig i seg selv.
Men 14. mai ble det en ny ”Lørdagshygga”, tilbudet som vi kan gjenoppta for fullt etter at koronaskrekken slapp taket og det har kunnet bli et slikt hver måned siden nyttår. Denne gang hadde vi invitert den 18-årige David Hjertaker Evans som spilte helt fantastisk en rekke klassiske stykker og det uten noter. Mer enn 40 var publikummet. Etter at avsluttet sin konsert på vel en halvtime så kom en kyllingmiddag på bordet, laget av de frivillige Java Maria og Meinolf på indisk vis. Og etter det igjen kaffe og Java Marias deilige formkake.
De som var tilstede var veldig fornøyde og det ble takket for en veldig trivelig lørdagsettermiddag.

Barnetog 2022. Foto.
Barnetog 2022

Endelig kunne en tradisjon med barnetoget på 16. mai, "dagen-før-dagen", gjenopptas etter at Lambertseter-Nordstrand Frivillighetssentral har arrangert det siden 2003 men måtte ha opphold i 2020 og 2021. Barn fra nærliggende barnehager på Lambertseter og 1.klasseelever fra Karlsrud og Lambertseter skole var det som gikk med Karlsrud skoles musikkorps som spilte.Etterpå fikk alle barna saftis.
Her på bildet passerer toget Lambertseter Senter