Frivilligsentralen Lambertseter.Logo.

Lambertseter Frivilligsentral

Formål og forutsetninger for vår drift

Stiftelsen Lambertseter Frivilligsentral (LFS) er en religionsnøytral organisasjon som i sine vedtektsfestede formål siden starten i 1991 har tilbudt humanitære og praktiske innbyggertjenester.

I tillegg tilbys sosiale og kulturelle arrangementer og aktiviteter. Spesielt viktig er å rekruttere egnede frivillige for å bistå de mest trengende mennesker i vårt samfunn, der den eldre del av befolkningen øker mest. Les mer..

Gjennomgang oppdragsskjemaer. Foto.

Vår frivillighetssentral på Lambertseter har helt siden starten i 1991 hatt oppdragsbaserte en-til-en-tjenester, både praktiske og omsorgsoppgaver som det viktigste vi tilbyr. Her sitter til venstre Kai Adelsøn, som er daglig leder og Meinolf Müller, som er styreleder og aktiv frivillig, med bunkene med oppdragsskjemaer som de frivillige får når de reiser ut på oppdrag. Det er hundrevis av dem hvert eneste år.