Frivilligsentralen Lambertseter

Velkommen til Lambertseter Frivilligsentral


Formål og forutsetninger for vår drift

Stiftelsen Lambertseter Frivilligsentral (LFS) er en religionsnøytral organisasjon som i sine vedtektsfestede formål siden starten i 1991 har tilbudt humanitære og praktiske innbyggertjenester. I tillegg sosiale og kulturelle arrangementer og aktiviteter.
Spesielt viktig er å rekruttere egnede frivillige for å bistå de mest trengende mennesker i vårt samfunn, der den eldre del av befolkningen øker mest. Det er dessuten i framtida en politisk målsetting å ha færre sykehjemsplasser og heller legge til rette for at de med alderssvekkelse og sykdom skal kunne bo hjemme lengst mulig med ytelse fra hjemmebaserte tjenester. At frivillige kommer ”i kjølvannet av de lovpålagte tjenestene”, som følgere til lege og behandling, som tur- og besøksvenner, å skaffe hjelpemidler og å utføre tilrettelegging for syke og uføre i hjemmene er de viktigste samfunnsoppdrag som frivillige må rekrutteres til.
Frivillighetssentralen på Lambertseter var et nasjonalt prøveprosjekt som ble startet på initiativ fra Norges Røde Kors. Den ble evaluert i 1994 etter 3 års drift og var med på å danne grunnlaget for retningslinjene da Stortinget vedtok å statstøtte frivillighetssentraler og ga Helse- og omsorgsdepartementet ansvaret for å gi frivillighetssentraler retningslinjer. Bondevik2-regjeringen valgte imidlertid å overføre ansvaret til Kulturdepartementet i 2005 og deretter har det vært begrepet møteplasser, ikke utadvendte innbyggertjenester, som er det retningsgivende. LFS har beholdt sin opprinnelige formålsparagraf. Vi beholder primært det samfunnsoppdraget det er mest behov for!


Meinolf og Kai

Vi følger retningslinjen som sier at sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. Meinolf Müller, til høyre på bildet, er som en meget aktiv frivillig, også styreleder i stiftelsen fordi i henhold til vedtektene skal styremedlemmer velges blant de frivillige som deltar aktivt med sin frivillige innsats. Her står han selv med en dusjstol og rullatorer som noen som trenger. Den er bestilt av bydelens ergoterapitjeneste.
Sentralens leder Kai Adelsøn, til venstre, er glad for at han har en meget tilfredsstillende situasjon mht. tilgang på frivillige til alle en-til-en-tjenestene sentralen får oppfordringer om å utføre.


Følgetjeneste

Å få følge av en frivillig til lege, sykehus, tannlege, fysioterapeuter og behandling, være en tur- / rehabiliteringsvenn som også kan være besøksvenn, er viktige oppgaver å få velegnede frivilluige til å utføre.

Våre en-til-en-innen hjelpe- og omsorgstjenester


Levering

Hjemmesykepleien i bydelen har lagt ut den ovenstående informasjonen i mapper hos deres pasienter. Vi har et flott samarbeid med avd. Mestring og omsorg i bydel Nordstrand.

Fallforebyggende tjenester og annen praktisk bistand, også i samarbeid med bydelens hjemmetjeneste

Henting og levering av rullatorer, krykker, toalettforhøyere etc.
fra Hjelpemiddelformidlingen eller fra vårt eget kjellerlager på Lambertseter gård. Kjell på bildet er vår fremste som aktiv på dette området og vår nærlager gjør at vi kan levere raskt, også når noen skrives ut fra sykehus sent på fredager eller på lørdager etter at Hjelpemiddelformidlingen stenger.

Praktiske oppgaver i hjemmet
For de som skal kunne bo hjemme så lenge som mulig er det ikke minst viktig å få det tilrettelagt. Derfor tilbyr vår frivillighetssentral ”litt av hvert”, så som opprydding i ”ledningssurr”, skifte av lyspærer og lysstoffrør m/tennere.

Hjelpemidl

Hjelpemidler som rullatorer, manuelle rullestoler, dostoler, doseteforhøyere, krykker og annet til stor hjelp ved skader og sykdom skaffer vi enten fra Oslo kommunes hjelpemiddelformidling eller som vi ser her på bildet. Kjell Bergan henter en rullator og en doseteforhøyer fra vårt nærlager på samfunnshuset Lambertseter gård.
Håndtak

Frivillige med håndverkererfaring kan utføre, slikt som ,for eksempel bildet viser, oppsett av støttehåndtak på dørkarmer og ved dusjløsninger. Her er det Stein Mortensen (t.h.) som var heismontør i yrkeslivet, som setter opp en av mange støttehåndtak ved dørkarmer for at Aage Adamsson, som bor på Lambertseter, skal kunne bo hjemme. Stein er også besøksvenn hos Aage, og da det var ”bedre tider” før korona så var de sammen på bilturer, Aage ble kjørt til eldresenteret og de handlet kolonialvarer sammen.


KOM TIL GÅRDSKAFÉEN

i juli og halve august!

Sommer på ården

Foreningen for Lambertseter gård la til rette for at frivillighetsentralen på Lambertseter kan tilby et sosialt samvær for de som ønsker å komme sammen med andre for å få gratis kaffe og kakekjeks og kunne få kjøpt is til kr. 10,- el. 20,- og brus til kr. 20,- i tillegg.
På lørdager setter vi på pølsetrakteren og selger kvalietswienerpølser for kr. 10,-
De fleste kommer seg til gården ”ved egen maskin” men vi tilbyr også skyss dit hvis du ikke kan ta TT-drosje da.
Altså: Fra mandag til lørdag, alle dager fra 11.30 til 14.30 er det åpen gårdskafé.


Møteplass og sommerturer

Vår frivillighetssentral har hatt ”korona-stress-reduksjonsåpent” innendørs og utendørs alle dager i 3 timer, unntatt 17.mai, siden koronanedstengingen i mars. Utendørs i eller ved vårt partytelt ved Lambertseter kirke, innendørs i Kirkestua. Først nå i november da kirker og andre offentlige lokaler måtte stenge etter innskjerpede retningslinjer for sammenkomster og arrangementer har vi ikke kunnet ta imot noen eller arrangere noe.
I sommer rakk vi å reise til Lygnaseter med 29 i en turbuss til 58, og vi dro på småturer i nærmiljøet med opptil 20 brukere i sju av de frivilliges biler til Simensbråten, Rustadsaga og Plantasjen hagesenter.


Rustadsaga

Tur til Rudstadsaga 15.juli, muliggjort med sju av de frivilliges biler og 20 brukere.
I 20 foregående år har vi holdt en møteplass helårsåpen, også hele sommeren. At eldre som sjelden eller aldri reiser bort har kommet dit har kun vært avbrutt av to sommerturer med store turbusser til mange turmål.

Partytelt

Partyteltet. Hver dag i hele sommer, alle sju ukedager unntatt når vi var på bilturer og den ene busturen, var det i og utenfor partyteltet ved kirken våre besøkende satt. Når været på vårparten og i sommer var skikkelig kaldt var de inne i teltet eller i Kirkestua.

Arrangementer

Vi rakk av arrangementer etter 12. mars å ta med en gruppe fra Nordseter dagsenter til Oslo Bymuseum i høst til utstillingstemaet” Møte med minner”, og Even Saugstad kom i juni til eldreforumet og fortalte om Østmarka og i september kom Olle Holmgren og sang for oss. Vi skulle vært med en annen gruppe fra dagsenteret til bymuseet i november, hatt temaet ”Arbeidsliv i Kristiania” 19.11 og sangprogrammet ”Julefred og julefred” 3. desember. Og en kar som har vært hos oss og opptrådt i menighetssalen flere ganger, sangeren Per Vollestad, skulle også vært hos oss. Vi er lei for det, men ALT dette er avlyst!
Vi har søkt flere ganger, men det har blitt avslått av smittevernlegen i bydelen, å kunne ta imot opptil 10 vanskeligstilte aleneboende til bare å ”kunne se folk” daglig.


Vollestad

Per med gitaren fra en av flere ganger før som han har vært hos oss. Et Grini-program trakk hele 110 tilhørere. Men i 2020 har han ikke kunnet komme.

Eldreforum

Lambertseter Eldreforum, som vi har ansvaret for arrangementene til rakk før nedstengning i ha et program med Olle Holmgren, som sang og spilte, siste torsdag i oktober.

Bymuseum

Ved bruk av ”MarthaLarsen”-arven har vi hatt mange arrangementer der Nordseter dagsenters brukere har vært med. Også i år rakk vi å få med en gruppe til Oslo bymuseum.


Hva med den tradisjonelle 2. juledagssammenkomsten?

Romjulshygga 30. desember skjønte vi tidlig at ikke kunne arrangeres, da den type samvær er i strid med forskriftene. Vi har derimot kunngjort at det skal bli 2. juledagsmiddag i år med den grensen som gjelder, som er opptil 20 deltakere. Restriksjonene vedr. samvær i offentlige rom må i så fall lettes på for at det skal kunne foregå Vi krysser fingrene!


2. Juledag

Blide og fornøyde besøkende 2. juledag 2019

Juletreet

Gang rundt juletreet kan det uansett ikke bli i år

Leksehjelp, yrkesrettet språkforklaring, kjøreundervisning og integrasjonsvirksomhet med flyktninger og innvandrere

Med målsettingen å hjelpe dem til å få utdannelse, lære seg norsk og kunne bli blant annet hjemmesykepleier, som bruker bil i sitt yrke, stiller frivillige fra oss opp både som leksehjelpere, kjøreundervisning og tar unge bosatte flyktninger med på dugnadsarbeid og annen integrerende virksomhet. Vi bistår også fremmedspråklige som arbeider i helsetjenesten med forståelsen av medisinske uttrykk og i hvordan eldre som de har som pasienter forklarer sine plager og smerter. Det er frivillige som selv har vært yrkesutøvere på helsesektoren som brukes til dette og vi trenger flere!


Strøsingel

De to unge jentene, Sinit og Yohanna, fra Eritrea er bosatt i kollektiv i bydelen og er energisk opptatte av sin utdannelse. Og her er de sammen med noen eldre frivillige fra Lambertseter frivilligsentral med på dugnad der det sekkes opp strøsingel. Dette blir det også god fellesskapsfølelse ut av.

Faisa og Toril

Nå pensjonerte helsefaglig utdannede Torill Hansen bisto Faiza Mohamad høsten 2020 med forståelse og anvendelse av medisinske uttrykk på norsk. Faiza forespurte selv om denne bistanden og det er en meget viktig kunnskap å tilegne seg når man i arbeid som hjemmesykepleier eller på sykehjem og har med de eldste og syke å gjøre.


Kom deg ut i frisk luft, hold deg i form! – bli med i en turgruppe

Både i koronatider og ellers er det viktig for alle som er ”sånn passe” førlige, både ung og gammel, å spise riktig, gå turer og få frisk luft. Men pass opp og bruk brodder når det er glatt ute. Vil du ha flere å gå sammen med kan du melde deg inn i en 60 plussgruppe.
Viktigheten av at eldre holder seg i form så lenge som mulig understrekes av at de kan søke støtte fra kommunens Oslo Idrettskrets. Trimturer og sosialt samvær er hva du kan oppleve.


64+

På Lambertseter har vi Munkelia 60 pluss som på bildet viser at de har orden på broddebruken! Den ledes av den spreke frivillige Thorleif Kristiansen, som vi kan formidle interesserte turgåere til å kontakte. Han har orden på alt, men Lambertseter Frivilligsentral har denne gruppa formelt som et avdelingsområde, med regnskap og revisjon.

Tiltak for vanskeligstilte barnefamilier

I samarbeid med barnevernstjenesten i bydelen har vi tidligere hatt en barnevaktordning og vil gjerne oppta den igjen dersom DU er en av dem som kan tenke seg å bli med på det. Vi har nå og i mange år før, hatt utdeling av matvarepakker til jul og i en del år har vi sørget for at barn i økonomisk vanskeligstilte familier å bli med på turer, blant annet til Tusenfryd.
Dessuten kan vi sponse vanskeligstilte familier, med midler fra et arvet beløp, når barn ikke får vært med på aktiviteter pga. dårlig økononomi. Dette styres også av bydelens barneverntjeneste som fremmer forslag.


Corona

KORONAINFORMASJON


Vår frivillighetssentrals samlede antall oppdrag er ikke blitt mindre som følge av koronasituasjonen. Dessverre har vi måttet avvise en del oppgaver som enten krever nær kontakt i drosjer eller å være besøksvenn innendørs. Besøkstjeneste har i stor del kunnet foregå utendørs i sommer men vinterstid er det ikke aktuelt med annet enn å være turvenn. Det totale antallet oppdrag har imidlertid vært økende fordi mange bistandsønsker har gått over til praktiske tjenester som blant annet ergo- og fysioterapeutene i bydelen kontakter oss om. De bestiller rullatorer, toalettstoler, krykker, oppsetting av støttehåndtak og annet viktig for at brukerne deres skal være trygge i eget hjem. Dessuten vil mange eldre selv ha utført trivselsfremmende tiltak som hjelp til vinduspuss, skifte gardiner, kjøre bort skrot, rydde opp i elektriske ”sammensurier” etc.
Alle hensyn er til fordi det må unngås at en frivillig ikke er klar over en smitte som ikke merkes og tar med seg smitten til en som har sykdommer som også gjør at Covid-19 kan utløses.

Der er viktig, og noe myndighetene er nå opptatt av, at alle beboere i Norge skal kjenne til smittefarene. derfor er de oversatt på flere språk. Klikk her:

Korona-info på flere språk

Når du etter å ha kommet inn på de informasjonsidene kan du velge mellom blant annet språkene
ARABISK, FRANSK, SOMALI, POLSK, ENGELSK, TYSK, RUSSISK, LITAUISK, RUMENSK, SPANSK, TAMIL, TIGRINIA, TYRKISK, URDU og VIETNAMESISK og det er også en tegnspråkvideo å se på.


NB! BARE SPØR OSS OM DU TRENGER TJENESTER UTFØRT VED VÅRE FRIVILLIGE. VI ØNSKER Å LETTE SITUASJONEN FOR ALLE SOM TRENGER DET I DISSE TIDER. VI TAR STILLING TIL HVERT ENKELT OPPDRAG UT IFRA Å SJEKKE DET UT HVOR RISIKABELT DET ER.BLI EN FRIVILLIG

Når vi tar imot oppdrag fra den hjemmebaserte tjenesten i bydelen kaller vi den for behovsprøvet , det er jo gafolk som henvender seg. Det betyr ikke at også brukere og deres pårørende kan spørre om tjenester.
Vår kapasitet er ikke ubegrenset for det finnes ikke ”ansettelser” av frivillige. Det er helt avhengig av folks hjertelag og omsorgsegenskaper om de vil stille opp og utføre noe for sine medmennesker som trenger dem. Derfor trenger vi alltid nye frivillige til de mange en-til-en-oppgavene vi påtar oss.
Vi tar derfor gjerne en prat med DEG hivs du kan tenke deg å tenke sånn at ...

"Noen ganger er det helt ålreit - å være noe for andre"!


Ring oss enten du vil bli en frivillig hjelper eller hvis du selv trenger hjelp. Våre telefonnummere er 91130143 el. 91824668.
Epost er frivillig.lambertseter@gmail.com eller til dalig leder kai.adelson@online.no.
Ta kontakt alle dager mellom kl. 09.00 og 17.00. Også søndager hvis du trenger medisiner nå i koronatiden!
Post/besøkadresse: Langbølgen 33, 1150 Oslo