Frivilligsentralen Lambertseter

Velkommen til

Frivillighetssentralen på Lambertseter
Koronasituasjonen - vi vil hjelpe

Koronasituasjonen setter oss alle på prøvelser, men situasjonen betyr også at den ansporer Lambertseter Frivilligsentral til å yte mer hjelp og derfor satser vi på enda mer av det gode samarbeidet vi har med bydelens hjemmebaserte tjeneste. De er bedt om å formidle til sine brukere at vi kan hjelpe med handletjenester, med å være telefonvenner og i det hele tatt alt som handler om å ”komme i kjølvannet av” de lovpålagte tjenester med våre frivilliges omsorg. På grunn av smittefaren kan dessverre bare ikke tilby i samme omfang som ellers følgetjenester til lege, sykehus og behandling og skaffe besøksvenner. Det medfører fare for de pasientene som har alvorlige diagnoser, men alt som trenges av praktisk bistand er våre frivillige motiverte for å yte av hjelp når ikke nærkontakt er nødvendig.

Meinolf og Kai

Meinolf Müller, til høyre på bildet, er på vegne av de som er knyttet til sentralen som frivillige i spissen for videreutviklingen. Han er ikke i tvil om at det vi må prioritere høyest er å ha nok og egnede frivillige gi å tilby omsorgsrelaterte ”en-til-en-tjenester” til vanskeligstilte uføre og syke, ikke minst ut ifra at samfunnets målsetting er at disse skal være hjemmeboende så lenge det er forsvarlig med hjemmetjenester. Her står han selv med en dusjstol og to rullatorer som skal leveres til trengende som bydelens hjemmebaserte tjeneste har bestilt til dem. Forøvrig er Lambertseter Frivilligsentral opptatt av å skaffe tilstrekkelig med frivillige som kan være besøksvenner og delta i forbindelse med arrangementer for å motvirke ensomhet.
Sentralens leder Kai Adelsøn, til venstre, er glad for at Lambertseter Frivilligsentral nå har mange frivillige som har meldt seg nettopp for å drive med slike oppgaver, men han ønsker at alle som kan tenke seg å bli frivillige i slike oppgaver tar kontakt.


Formål og forutsetninger for vår drift

Lambertseter Frivilligsentral er en av Norges første frivilligsentraler, etablert i mars 1991 av Norges Røde Kors og bydel Lambertseter (Oslo kommune) i fellesskap. Driften ble evaluert etter tre år og var med og dannet grunnlaget for den statlig delfinanserte ordningen med frivilligsentraler i Norge fra og med 1995, da vår sentral ble en stiftelse.
Lambertseter Frivilligsentral er religionsnøytral og vi samarbeider med humanitære og kulturelle virksomheter og de kommunale tjenestesteder som det er naturlig å samarbeide med ut ifra vår egne satsingsområder.
Vi følger forutsetningen for å motta statlige og kommunale tilskudd, der det heter at ”sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen” og at ”tilskuddene som gis skal ha formålet å betjene driften, bidra til videreutvikling og kompetanseheving”. Det er dette arbeidet som ledes av frivillige Meinolf Müller.


Våre helserelaterte en-til-en-tjenestetilbud

De overordnede retningslinjer og oppfølging ble lagt til avdelingen Frisam under Sosial-og helsedepartementet i 1995. Det var en-til-en-tjenestebehovene for trengende som ble evaluert. Det er fortsatt den mest retningsgivende oppgaven for vår sentral.Vi sier gjerne at våre frivillige kommer "i kjølvannet av" og supplerer med omsorg til brukerne til bydelens hjemmesykepleiere og ergo-og fysioterapeuters helsetjenester. Vi mottar også og utfører oppdrag fra andre helserelaterte etater i byen og fra pårørende det vi kan utføre ved innsats fra våre frivillige, så som ...

Følgetjeneste

Å få følge av en frivillig til legeiundersøkelser gir ekstra trygghet.


Samarbeid med bydel Nordstrand om fallforebygging

Vi tilbyr å skaffe fallforebyggende utstyr og montering av det.

Vinteren 2018 ble særlig utfordrende mht. fremkommelighet for hjemmesykepleiernes biler og på oppfordring fra bydelen sekket vi opp 200 plastsekker med singel for både å ha som ballast i bilene og til å strø med for at hjemmesykepleierne skal komme frem til sine brukere og også strø der for pårørende i boligen.


Strøsingel

Her er tre av våre frivillige i ferd med å sekke opp strøsingel til forebygging mot fallskader. To unge flyktninger som er bosatt i bydelen er også med.


Arrangementer/sosiale sammenkomster

Til "hverdags", med unntak av turer og sammenkomster, satser ikke vår sentral på å invitere til annet enn et lite og svært enkelt kafétilbud. Det å ha lokaler for å drive med håndarbeid, lese- og diskusjonsgruppe etc. for eldre ivaretar i vårt område et treff- / seniorsenter. Hjemmeværende småbarnsmødre søker de mange moderne kaféer i det store kjøpesenteret på Lamberseter. Distriktet har også et psykiatrisk dagsenter og på et annet nærliggende sted i forhold til vår base er det både et trimtilbud og enkel servering i Frisklivssentralen. Fritidsklubb for ungdom er det også på Lambertseter. De mange borettslag har også treffsteder med ukentlige samlinger. Vi satser derfor heller på å ha arrangementer og sosiale sammenkomster for å motvirke ensomhet og å gi adspredelser, og da når det stillner med tilbud og det meste er stengt i jula, påsken og sommerferien og de andre nevnte steder er stengt på lørdager. Da tilbyr vi de eldre å komme til, eller om nødvendig bli hentet til sosiale sammenkomster. På sommeren er det også guidede turer utenbys og i vårt tilbud " Lambertseter eldreforum" har vi omvisninger i byen vår.


Lille Kafe

Til daglig har vi et lite treffsted i tilknytning til vår base i Lambertseter Kirke, der vi leier lokaler. Særlig på lørdager, da eldresenteret på Lambertseter er stengt er dette lille treffstedet populært; bildet er fra en lødagssamkomst.


Bustur

Frivillighetssentralen på Lambertseter har siden år 2000 arrangert to sommerturer hvert år da det er som mest stille for eldre som ikke kan reise bort, nemlig  i juli og først i august. Sosialt samvær og interessante opplevelser er det vi prøver å få til. Vi tar med, slik bildet viser, både rullestol-og rullatorbrukere og der vi stopper på turene er det ikke fysisk krevende å følge med på omvisninger.

Vi har derfor i alle år invitert til, med en svært rimelig kostnad å delta på ...

Bilde 1

Sommerstid holder vi til på Lambertseter gård som er en flott, gammel eiendom fra 1825, bygget om innvendig og tatt i bruk som samfunnshus i 1958.
Der skaper vi et hyggelig sommermiljø, med et enkelt daglig serveringstilbud og kulturelle arrangementer, for brukere som trenger et sted å gå til når det ellers er mye som er stengt om sommeren.
Her på bildet har vi hatt "flagglotteri" på en av våre sammenkomster og kjøpt nytt flagg til gårdens flaggstang.


Integrasjonsarbeid

Siden 2016, da 77 flyktninger ble bosatt i vår bydel, har det foregått integrasjonsarbeid ved at vi er med i en styringsgruppe, vi har vært med og arrangere "Nabolagskvelder", og vi har frivillige med på leksehjelp og øvelseskjøring med bil med ungdommene. Vi tar også sikte på at frivillige tar ungdommene med og viser dem arbeidsplasser og norske kulturminner.


Marmorberget samlokaliserte boliger

Faste ukentlige kafétilbud har vi derimot to dager i uka, noe som begynte i 2003 på Marmorberget samlokaliserte boliger som er en bemanningforsterket boenhet. Vi eier og drifter også en drikkevareautomat der med kakao og kaffe. Tilbudene på Marmorberget fyller et reelt behov som både beboere og de ansatte der setter stor pris på.
Beboerne får til svært lave priser nystekte vafler og kaffe og utpå dagen er det suppeservering på onsdager og middager på fredager.


NRK's TV-aksjon - totalansvar for den lokale basen med 95 roder

Siden 1999 har vår frivilligsentral hatt alt ansvar for å informere utad, rekruttere også i samarbeid med to grunnskoler og gjennomføringen av aksjonene ut ifra en base som er i Lambertseter kirke. Da vi satser på å rekruttere barnefamilier til å gå med bøsse så er det helt opp til 150 som utfører denne flotte frivilligheten.
Etter endt runde har vi satset på god og varm servering til de mange som har vært ute med bøsse i det kalde høstværet.


Sykdomsforebyggende tiltak i 60pluss-gruppe og DNT's nærturgruppe

64+

En glad gjeng er klare for tur med brodder på skoene som er skaffet gjennom det fallforebyggende tiltake i bydelen

Vi lanserer og rekrutterer til Munkelia 60pluss-gruppen på Lambertseter. Formålet med denne aktiviteten er at eldre skal holde seg i form og søke sosiale samvær som frivillighetssentralen også inviterer dem til. Oslo Idretskrets støtter tiltaket og frivilligsentralen fører regnskapet for dem.

Tiltak for vanskeligstilte barnefamilier

I samarbeid med barnevernstjenesten i bydelen har vi tidligere hatt en barnevaktordning og vil gjerne oppta den igjen dersom DU er en av dem som kan tenke seg å bli med på det som frivillig ved å gi tilbud til barn. Vi har nå, og i mange år før, hatt utdeling av matvarepakker til jul og i en del år har vi sørget for at barn i økonomisk vanskeligstilte familier får bli med på turer, blant annet til Tusenfryd.


Før 17.mai-tog - for de små og samarbeid med aktivitetsskolen (SFO)

Barnetog

Opptil 1200 barn har vært med på barnetog for de små gjennom de 15 åra som Lambertseter Frivilligsentral har stått for et slikt tilbud til barnehagebarn og 1.klassene ved barneskolene i vårt område. Vi samarbeider med de deltakende, skolekorpset og menigheten om hele dette opplegget, som avsluttes ved kirken med utdeling av is til alle barna som har gått i toget. Etter-toget-samlingen inneholder selvsagt også at vi synger "Ja, vi elsker" og "Norge i rødt, hvitt og blått" sammen. Vi har også samarbeidet med aktivitetsskolen, som å ha besøk av dem på Lambertseter gård til kinoforestillinger, vandreomvisninger i nærområdet til historiske steder og på gården forteller vi dens historie og viser gamle gårdsgjenstander. Servering av saft og boller hører også med.


Lokalisering - Åpningstid - Kontakt

Besøksadressen vår har høst og vinter i de senere år vært i Lambertseter kirke, Langbølgen 33, sentralt og lett tilgjengelig å komme til for rullator-og rullestolbrukere som vil snakke med oss om tjenester de trenger å få utført. I sommertiden fra St. Hans til midten av august er vi på Lambertseter gård, i hagen bak huset i godt vær.BLI EN FRIVILLIG

Vi trenger hele tiden flere som utfører en-til-en-tjenester.Det finnes ikke "ansettelser", dvs. stillinger som frivillige. Alle tjenester utføres gratis. Vi kan derfor alltid trenge nye frivillige til de mange en-til-en-oppgavene vi påtar oss. Vi tar derfor gjerne en prat med DEG hivs du kan tenke deg å tenke sånn at ...

"Noen ganger er det helt ålreit - å være noe for andre"!