Frivilligsentralen Lambertseter

Lambertseter Frivilligsentral

Frivillig omsorgsinnsats på Lambertseter sykehjem

Et flott nytt Lambertseter sykehjem har blitt reist der det gamle sto. Det ser ganske ferdig ut utvendig men innvendig gjenstår såpass mye at forventet åpning ikke blir før i 2. kvartal 2023. Der blir det flotte rom med egen dusj og toalett, og mange rom er helt ferdige. Flere TV-rom og fellesrom og store fellesarealer, også takterasser.
Vi fra Lambertseter Frivilligsentral tenker allerede fremover og vi har blitt invitert av Sykehjemsetaten til befaring og drøftelser om samarbeid. Vi ønsker å engasjere frivillige som vi gjorde der før til alt fra å være tur-og besøksvenn, sykle med beboere i ”rickshaw” og vi vil gjenoppta å by på underholdningsarrangementer, pårørendemøter etc. Beboere i bydelen ellers,skal bli invitert for å ”vitalisere miljøet”. Når det foregår noe ekstra og det er god plass, så inviteres også dagsenterbrukere fra andre dagsentere.
Dette sykehjemmet vil vi bidra til med vår frivillighet at blir tilrettelagt som et best mulig sted å bo når helsetilstanden avgjør å få sykehjemsplass.
Vi er iferd med å inngå en avtale med Sykehjemsetatens nye Lambertseter Sykehjem om alt som frivillige kan bidra med. Og rekruttering av egnede frivillige er da det viktigste.

Ta kontakt
Vi vil begynne planleggingen tidlig for også få ideer fra nye frivillige. Meld deg og bli frivillig! Hjemmesiden du nå er inne på forteller også mye om andre frivillighetsoppgaver du kan melde deg til hos oss som er en utpreget omsorgssentral som sin hovedprofil. Alle som har lyst til å bidra med noe på frivillig og ulønnet basis for andre mennesker er velkomne. Meld deg så snart som mulig så planlegger vi videre sammen.

Sykehjem

Det nye Lambertseter sykehjem står ferdig utvendig, men åpner først noen måneder ut i 2023.