Frivilligsentralen Lambertseter

Lambertseter Frivilligsentral

Frivilligsentralen som møteplass – flest på ”Lørdagshygga”, 2. juledag med mer

I Oslo er det fullt opp av møteplasser for de som ikke må følge arbeidslinja, dvs. være i yrkeslivet. Tradisjonelt i Norge er det derfor mest ”spreke nok” alderspensjonister som trenger et sted å gå til og like tradisjonelt er det eldresentrene. I vår by har de også kjøpesentere, store biblioteker, konditorier, møter i senioruniversiteter etc. Det trengs i liten grad at en frivilligsentral er en møteplass for mange i storbyer som har så mange andre tilbud. Les mer...

Turgruppe

Turgruppe

Bli med på turer og sosialt samvær med Munkelia 60 pluss!

Lambertseter Frivilligsentral ”låner bort” sitt organisasjonsnummer og samarbeider med denne 60plussgruppa som ble startet i 2006 i vårt nærliggende borettslag. Når har de kapasitet til å ta med flere i sin turgruppe.
Du som er interessert i å bli med kan henvende deg til Astrid Øyarhamn, tlf. 95997009.
Bli inspirert til aktivtet av den 89-årige ildsjelen Thorleif Kristiansen.
Les mer...

Arrangementer for brukere og beboere på dagsentere og sykehjem

Nordseterhjemmet eldreforum


Lambertseter frivilligsentral har et bredt samarbeid med dagsenteret og sykehjemmet på Nordseter og inviterer ofte til arrangementer for dem. Dagsenterbrukerne blir også påspandert turer og kommer til arrangementer i menighetssalen og på Lambertseter gård. Når Lambertseter sykehjem står ferdig sent på høsten 2022 er vi i gang der igjen også.

Fotoene er hentet fra da vi var på Nordseterhjemmet med et juleprogram med undervisningsleder Linken Apal Olsen på Oslo Museum i desember 2021 og fra da vi inviterte også dagsenterbrukerne på Nordseterhjemmet opp til vårt eldreforumsarrangement med sangeren Per Vollestad i 2019, før koronatiden da menighetssalen kunne fylles med det som da var fullt hus med 120 tilhørere.

Samarbeid med barnehager, skoler, kultur-og idrettslivet og barnevernstjenesten

16.mai barnetog

Med barneverntjenesten i bydelen har vi hatt samarbeid helt siden året 2000. De har fått støtte til idrettslige aktiviteter, sommertur til Tusenfryd og annen støtte. Med barnehager, skolekor og korps har vi hatt og har samarbeid om konserter og det årlige 16.maibarnetog "dagen før dagen".

16.maitog 2022. Barnetogene med barnehagebarn og førsteklassebarn fra Karlsrud og Lambertseter skole har vi invitert til siden 2003. Etter to koronastengte år er vi igang igjen i 2022. Det har vært så mange som 1200 barn i toget! Lambertseter skoles musikkkorps måtte legges ned etter hvert pga. for dårlig medlemstilgang, men Karlsrud skoles mussikkorps er "klippen" i barnetoget. Stas var det også at vi greide i noen år å få opp politihester til å gå først i toget.
I koronaårene 2020 og 2021 ble det ikke noe tog. Vi kompenserte bare med å kjøre rundt til tidligere deltakende barnehager med brus.