Frivilligsentralen Lambertseter

Lambertseter Frivilligsentral

Bistand til flyktninger til Norge

Det ligger i navnet frivilligsentral å drive informasjons- og rekrutteringsarbeid når de fleste humanitært baserte foreninger i vår bydel og Oslo for øvrig har medlemssvikt og høy alder blant de gjenværende medlemmene. Derfor må frivillighetssentraler ta denne utfordringen og være med på å innhente ressurser til bistand til flyktninger enten de skal bli midlertidig eller varig bosatt i Norge. Det kan gjøres ved stands, ringeaksjoner, via sosiale medier og på andre måter. Selve oppgaven å engasjere frivillige i virksomhet til humanitær hjelp for flyktninger er det naturlig at Røde Kors og Flyktningehjelpen utfører, sammen med ansvarlige myndigheter, men alle gode krefter må bli med på mobiliseringen. Fremtidssatsningen til frivilligsentraler bør være slikt humanitært arbeid.

Flyktninger

Vi leter etter frivillige som kan ukrainsk eller russisk. Bli frivillig!